Prin accesarea site-ului Store21.ro, folosirea, vizitarea, cumpărarea de produse sau trimiterea de e-mail- uri adresate echipei Store21, clientul consimte automat la dezvoltarea unei comunicări electronice cu aceasta. Comunicarea între cele două părţi (client şi societate) se realizează în mod electronic, considerându-se astfel că utilizatorul consimte primirea notificărilor de la Store21.ro în modalitate electronică, incluzând şi comunicări prin e-mail sau prin anunţuri pe site. Comunicarea electronică poate fi completată, dupa caz, de cea tradiţională.

Prin finalizarea comenzii utilizatorul este de acord ca documentele ce însoţesc fiecare comandă (factura, certificate de garanţie, desfăşurătorul comenzii şi modul de calcul, etc.) sunt transmise automat şi exclusiv, în momentul expedierii comenzii, pe cale electronică pe adresa de email folosită la crearea contului şi în contul de utilizator al clientului de pe Store21.ro. În cazul în care se doreşte ca documentele să fie trimise şi în colet, se va menţiona acest lucru la secţiunea "Adaugă comentarii" când se plasează comanda.

Lista tehnicilor de comunicare la distanţă conform Anexei din Ordonanţa nr.130 din 31 august 2000 privind regimul juridic al contractelor la distanţă:
1. imprimat neadresat;
2. imprimat adresat;
3. scrisoare tipizată;
4. publicitate tipărita cu bon de comandă;
5. catalog;
6. telefon cu intervenţie umană;
7. telefon fără intervenţie umană (automat de apel, audiotext);
8. radio;
9. videofon (telefon cu imagine);
10. videotext (microordinator, ecran TV cu tastatură sau ecran tactil);
11. poştă electronică (e-mail);
12. telecopiator (fax);
13. televiziune (teleshopping).